Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Medical Ultrasonography » Arhiva numere de revista » 3/2000  
 Comitet editorial
 Arhiva numere de revista
 Index
 

Revista de ultrasonografie

3-4/2002 | 1/2001 | 2/2001 | 1/2000 | 2/2000 | 3/2000 | 1/1999

Autori
Fodor Daniela, Boloșiu Călin R., Boloșiu Horațiu D., Rednic Simona, Agoșton-Coldea Lucica

Afectarea articulară și juxtaarticulară a mâinii în poliartrita reumatoidă. Evaluare ecografică.

Rezumat

Obiectiv: Caracterizarea ecografică a modificărilor articulare și periarticulare ale mâinii din poliartrita reumatoidă.

Material și metodã: S-au examinat inițial mâinile a 10 voluntari sănătoși pentru stabilirea aspectelor de normalitate. Ulterior s-au studiat, utilizând același transductor de 10 MHz, 28 de pacienți diagnosticați cu poliartrită reumatoidă (PR).

Rezultate: În primele două stadii ale PR predomină modificările cu caracter exudativ: tenosinovitele și colecțiile articulare. Tendoanele mușchilor flexori și articulațiile metacarpofalangiene și interfalangiene proximale au fost mai frecvent afectate. Proliferarea sinovială și modificarea cartilajului devin evidente din stadiul II. În ultimele două stadii modificările distructive sunt pe prim plan. Dintre tendoane, cele flexoare au avut cele mai multe modificări patologice. Chisturile sinoviale sunt mai frecvente la nivelul articulației radiocarpiene.

Concluzii: Ecografia cu transductor de înaltă frecvență permite aprecierea cu ușurință a structurilor anatomice normale sau modificate patologic de la nivelul mâinii.

Cuvinte cheie
ecografie, poliartritã reumatoidã, mânã

Autori
Dudea Sorin

Artefactul de ambiguitate în ultrasonografia Doppler: cauze și căi de eliminare

Rezumat

Artefactul de ambiguitate a reprezentării sensului de curgere a sângelui în vase reprezintă principala limitare a utilizării tehnicilor Doppler pulsat și color. Lucrarea explică geneza acestui artefact, ilustrează modurile sale de manifestare și trece în revistă tehnicile prin care efectele nedorite ale fenomenului de ambiguitate pot fi reduse sau anulate.

Cuvinte cheie
ecografie, Doppler pulsat, Doppler color, aliasing, ambiguitate

Autori
Petcu Stelian, Ivan Răzvan

Aspecte ecografice particulare ale ureterocelului

Rezumat

Un lot de 22 de pacienți cu ureterocel a fost investigat prin: ecografie și urografie (întreg lotul), ecografii Doppler color (7 cazuri), uretrografie retrogradă (4 cazuri), cistoscopie (9 cazuri).

Aspectul ecografic al ureterocelului este polimorf, fiind condiționat de etiopatogenia sa și de dinamica ureterală în momentul examinării. Lucrarea prezintă pe lângă aspectul tipic de ureterocel și unele forme particulare cum ar fi: ureterocel prolabat intravezical, ureterocel funcțional sau hipertrofia plicii ureterice. Ureterocelul ectopic cu deschidere în uretră a fost întâlnit numai la copil și a fost însoțit în toate cele 4 cazuri de incontinență urinară. Am întâlnit 4 cazuri de ureterocel asociat cu pielon dublu, în toate cazurile ureterocelul fiind situat pe ureterul care drena porțiunea superioară a rinichiului. Pe lotul studiat am întâlnit și 4 cazuri de ureterocel secundar unor tumori vezicale.

Complicațiile întâlnite au fost: obstrucția de diferite grade, litiaza, suprainfecția.

Pe lângă explorarea ecografică standard (sensibilitate 90% și specificitate 80%), urografie (sensibilitate 75%, specificitate 90%), ecografia Doppler color este foarte utilă în aprecierea dinamicii jetului ureteral. Uretrografia a precizat diagnosticul în ureterocelul ectopic.

Cuvinte cheie
ecografie, ureterocel

Autori
Mircea Petru Adrian, Pop Sorin, Chira Romeo, Vălean Simona, Galatâr Natalia, Duma Milena, Petrescu Magda, Benatre Andre, Olinic Nour

Biopsia ecoghidată a tumorilor abdominale. Comparație între rezultatele obținute cu 3 tipuri diferite de ace

Rezumat

Obiectiv: Evaluarea performanței biopsiei ecoghidate (BEG) cu recoltare de fragment histologic în diagnosticul tumorilor abominale, în funcție de localizarea tumorii, tipul și calibrul acelor de biopsie utilizate.

Material și metodă: Lotul studiat cuprinde 181 de pacienți cu tumori abdominale cu localizări variate (ficat - 109, retroperitoneu - 26, rinichi - 19, glandă suprarenală - 14, alte localizări - 13). În total s-au efectuat 187 BEG, la 6 pacienți manopera fiind reluată într-o altă ședință datorită insuccesului primei tentative. A fost consemnat contextul clinico-imagistic al indicației BEG. Tipurile de ace de biopsie utilizate au fost: Otto-Angiomed® (calibru 0,80 - 0,95 mm) pentru 96 BEG, Surecut-MSK® (calibru 1,00-1,20 mm) pentru 30 BEG, respectiv Bard® (calibru 1,00 - 1,20 mm) pentru 61 BEG. Rezultatele au fost evaluate în funcție de calitatea și valoarea diagnostică a fragmentului recoltat.

Rezultate: Pentru localizările tumorale hepatice, indicația cea mai frecventă a BEG a constituit-o suspiciunea de metastaze hepatice sau imaginea de tumoră extrahepatică în context malign (50,45% din cazuri), iar pentru cele extrahepatice, palparea unei formațiuni tumorale abdominale solide (37,50% din cazuri). Reușita tehnică a fost consemnată pentru 82,35% din totalul BEG, fiind diferită în funcție de localizarea tumorii: hepatică - 85,71%, retroperitoneală - 81,48%, renală - 73,68%, suprarenaliană - 66,66%, alte localizări - 85,71%. Cele mai bune rezultate au fost obținute cu acele tip Otto® (84,37%), fiind ușor mai scăzute pentru acele Bard® (80,32%), respectiv Surecut® (80%). Calibrul mai mare al acului a asigurat o reușită semnificativ crescută a BEG față de acele subțiri, indiferent de tipul constructiv al acestora: Otto® - 85,88% / 72,72%, Surecut® - 87,5% / 50%, Bard® - 84,61% / 55,55%.

Concluzii: BEG reprezintă o medodă de explorare cu o valoare diagnostică înaltă în cazul tumorilor abdominale, ale cărei performanțe sunt influențate de localizarea tumorii, tipul și calibrul acului de puncție. Pentru același tip constructiv, calibrul mai mare al acului (18 G) oferă cele mai bune rezultate.

Cuvinte cheie
tumoră, biopsie ecoghidată, ac de biopsie

Autori
Cazacu Mircea, Mircea Petru Adrian, Rednic Nicolae, Vereșiu Ioan A.

Cu sau fără ultrasonografie în rezolvarea chirurgicală a insulinoamelor. Considerații pe marginea a două cazuri operate

Rezumat

Introducere. Insulinoamele pancreatice sunt tumori endocrine rare, de dimensiuni mici, a căror rezolvare chirurgicală depinde, în mare măsură, de localizarea lor topografică preoperatorie. Dintre toate metodele imagistice, noi utilizăm în mod curent ultrasonografia (US) abdominală care, în anumite condiții, poate fi suficient de performantă pentru a orienta actul operator.

Material și metodă. Prezentăm două cazuri de insulinom operate în anul 2000. La primul caz explorările imagistice preoperatorii (US și CT) au fost negative, tumora fiind descoperită prin palparea intraoperatorie a pancreasului. La al doilea caz, folosind hidrosonografia gastrică, tumora pancreatică de 17 mm diametru a fost clar localizată preoperator și ulterior, extirpată chirurgical.

Concluzii. În condițiile hidrosonografiei gastrice pot fi vizualizate tumori pancreatice de dimensiuni mici. Localizarea preoperatorie a tumorii facilitează considerabil extirparea chirurgicală a acesteia.

Cuvinte cheie
insulinom, hidrosonografie gastrică

Autori
Iștoc Adrian

Internet și medicină

Rezumat

Cantitatea de informație crește permanent odată cu trecerea timpului. Apar noi și noi probleme legate de modalitățile de stocare și de acces la această informație. Stocarea informației se poate face sub formă de text, imagine, sunet. Folosindu-se rețeaua Internet putem avea acces la toate aceste tipuri de informație. Acest lucru este posibil datorită existenței calculatoarelor și creșterii continue a performanțelor lor.

Cuvinte cheie
internet, rețea de calculatoare, browser Internet, protocoale de transfer

Autori
Jovin Gheorghe

Mesajul președintelui SRUMB

Rezumat

La sfârșitul lunii mai are loc, la Timișoara, a IV-a Conferință Națională de Ultrasonografie Medicală.
De această dată, nefiind gazdă, nu pot să vă invit, dar pot lansa un îndemn către o participare cât mai numeroasă.
Motivul principal, în afara prilejului extrem de plãcut de a ne întâlni, este posibilitatea obținerii unor informații de ultimă oră din ultrasonografie, de la personalități de frunte ale domeniului. Anul acesta, ne vom bucura de cursul “EUROSON” al Federației Europene a Societăților de Ultrasonografie în Medicină și Biologie, care abordează o temă foarte interesantă și anume, ultrasonografia organelor mici și a părților moi superficiale. Domeniul este insuficient dezvoltat la noi, din cauza lipsei echipării prin transductori liniari cu frecvență înaltă a majorității aparatelor existente în țară. Numărul ceva mai mare de aparate performante achiziționate în ultimul timp sau pe cale să sosească, ar trebui să oblige mulți ultrasonografiști să participe; nimic mai neplăcut decât să ai un aparat cores-punzător și să nu știi ce să faci cu el. Temele conferinței propriu-zise sunt la fel de interesante, îmbinând uzualul, dar utilul (pancreasul), cu un subiect de ultimã orã (substanțele de contrast), precum și cu un domeniu special, de care ne lovim frecvent (ultrasonografia pediatrică). Selecționarea celor mai bune comunicări pentru prezentare orală, vizionarea unor cazuri interesante pe videocasete și, nu în ultimul rând, premierea posterelor, sunt momente care, în mod sigur, vor crește interesul pentru Conferință.
Un motiv nu mai puțin important îl va constitui demonstrarea forței noastre ca disciplină de sine stătătoare. Răspândirea metodei în multe din specialitățile medicale a împiedicat constituirea unei specialități de ultrasonografie. Situația a stârnit pofte nesănătoase radiologiei, care încearcă să ne anexeze și se substituie autorității Societății de Ultrasonografie în Medicină și Biologie în toate problemele care privesc această disciplină. Din nefericire, majoritatea celor care fac asemenea treburi sunt complet ignoranți în domeniul ultrasonografiei, ceea ce duce la situații anormale: tarife prea mici pentru ecografiile abdominale, un sistem diferit de evaluare față de ecocardiografii, neincluderea în tarife a unor domenii ecografice importante (ecografia organelor mici și superficiale etc.), case județene care nu încheie contracte decât cu specialiștii radiologi și altele.
Nu am înțeles niciodată dorința de a conduce ceva de care n-ai habar. Nu existã nici un temei legal, fizic sau medical, care să legitimeze includerea Ultrasonografiei în Radiologie: ultrasonografia nu folosește radiații ionizante, nu sunt necesare precauțiuni speciale pentru instalarea unui sonograf, imaginea apare ca secțiuni înrudite cu computer-tomografia (o parte mică din radiologie), iar directivele OMS din 1998 privind ultrasonografia nu menționează nici un fel de legături ancilare cu radiologia.
O reuniune puternică, numeroasă, alcătuită din medici cu specialități diferite, va fi cu siguranță un factor important în situarea ultrasonografiei în poziția pe care o meritã.

Cuvinte cheie

Autori
Cadariu Andrei Achimaș

Redactarea unei lucrări științifice (metodă și rezultate)

Rezumat

Secțiunea „Metodă” reprezintă răspunsul la întrebarea: Cum am realizat aceasta? Ea trebuie să conțină notele experimentatorului într-o ordine logică, descriind secvențial datele într-un mod complet, explicit, reproductibil și concis. Secțiunea trebuie să cuprindă construcția studiului, descrierea populației țintă,identificarea intervențiilor și metodele statistice utilizate. Secțiunea „Rezultate” reprezintă răspunsul la întrebarea: Ce am observat? Rezultatele trebuie prezentate așa cum au fost observate (măsurate) și nu după cum se încearcă să se interpreteze. Tabelele și figurile pot fi de folos cititorilor lucrării. Trebuie menționată orice abatere de la protocolul inițial al studiului.

Cuvinte cheie
redactare științifică, metode, rezultate, tabele, figuri

Autori
Nanulescu Mircea, Bârsan Mircea, Encica Svetlana, Iacob Daniela, Oprița Simona, Costea Stela, Chira Manuel, Cotul Mircea

Tumoră cardiacă la copil: mixom atrial stâng -prezentare de caz

Rezumat

Tumorile cardiace sunt foarte rare în patologia pediatrică. Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 15 ani care a evoluat asimptomatic până în adolescență, când a dezvoltat fenomene de insuficiență cardiacă. Ecocardiografia a evidențiat o formațiune tumorală atrială stângă gigantă, polilobată, inomogenă, caractere ecografice înalt sugestive pentru diagnosticul de mixom cardiac. Examenul histologic al tumorii a confirmat diagnosticul.

Cuvinte cheie
tumoră cardiacă, mixom, ecografie, copil

Autori
Spârchez Zeno, Petrică Adriana, Marin Monica, Muti Leon, Bârsan Mircea, Encica Svetlana

Tumoră renală invadantă în vena cavă inferioară și atriul drept -prezentare de caz

Rezumat

Prezentăm observația clinică a unui bărbat în vârstă de 46 ani cu o tumoră renală dreaptă gigantă, cu invazie în vena cavă inferioară, extinzându-se până în atriul drept. Tratamentul chirurgical agresiv (nefrectomie dreaptă, venectomie vena cavă inferioară, trombectomie anterogradă și retrogradă, atriotomie dreaptă, trombectomie atrială sub circulație extracorporeală) a fost unica soluție de ales. Din păcate, bolnavul a decedat după 24 ore prin șoc hemoragic. Particularitățile cazului constau în contrastul între dimensiunile tumorii și absența acuzelor subiective, propagarea tumorii în vena cavă inferioară și atriul drept fără metastazare la distanță. Evaluarea imagistică preoperatorie a corespuns în totalitate cu ceea ce s-a constatat intraoperator.

Cuvinte cheie
tumoră renală, tromboză, chirurgie radicală

© Copyright 2003-2020, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie