Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Medical Ultrasonography » Arhiva numere de revista » 1/1999  
 Comitet editorial
 Arhiva numere de revista
 Index
 

Revista de ultrasonografie

3-4/2002 | 1/2001 | 2/2001 | 1/2000 | 2/2000 | 3/2000 | 1/1999

Autori
Badea Radu, Spârchez Zeno, Tanțău Marcel, Iloc Liliana, Pop F.

Cavitate reziduală posthidatică hepatică suprainfectată. Fistulă biliară externă. Fistulă bronșică. Colangită sclerozantă secundară. Oddită scleroasă. Protezare endoscopică. -prezentare de caz

Rezumat

Se prezintă observația clinică și ecografică a unui pacient în vârstă de 48 ani, operat în urma cu 2 ani pentru chist hidatic, prezentând cavitate reziduală suprainfectată și fistulă biliară externă. În evoluție, persistă scurgerea de puroi la nivelul fistulei și apare un sindrom icteric. Ecografia evidențiază cavitatea restantă cu caractere de abces hepatic, dilatări de căi biliare intrahepatice cu modificări difuze ale pereților acestora și traiectul fistulei. Colangiografia retrogradă pune în evidență modificările de colangită cu 2 stenoze ale CBP, traiectul fistulei și confirmă comunicarea între cavitate și căile biliare intrahepatice. Se montează o proteză de 8.5F în CBP sub care icterul și cantitatea de puroi care se scurge prin fistulă, se reduc. După 2 luni apare o fistulă bronșică iar fistula externă se închide.

Cuvinte cheie
cavitate reziduală poshidatică, colangită scleroasă secundară, fistula bilio-bronșică, ecografie

Autori
Jovin Gheorghe, Stănescu Dan, Chirion Cristina, Ioan Mihalcea Adela

Ecografia în diagnosticul și terapia colecțiilor abdominale

Rezumat

Este făcută o succintă trecere în revistă a metodelor de evacuare a colecțiilor intraabdominale, în diferite tipuri de patologie, diagnosticate și tratate în perioada ianuarie 1997–decembrie 1998. Lucrarea prezintă un algoritm în metodologia de căutare ecografică a colecțiilor abdominale și analizează eficiența tratamentului în 53 de cazuri. Analiza rezultatelor a stabilit o eficiență generală a metodelor de 88,6%, mai mare în cazul drenajului prin cateter montat în colecție - 97,6%, decât în cazul puncțiilor aspirative - 54,5%.

Cuvinte cheie
colecții intraabdominale, drenaj, puncție aspirativă, ghidaj ecografic

Autori
Camen Dragoș

Ecografia tridimensională a stomacului normal

Rezumat

Scopul acestui studiu este de a analiza în ce măsură poate să fie vizualizat stomacul prin ecografia 3D. Pe un număr de 28 pacienți fără patologie gastrică s-a putut constata că este posibilă obținerea aspectului 3D pentru diferite părți ale stomacului. Sunt necesare însă câteva condiții pentru o buna examinare: ecograful 3D să permită procesarea în modul suprafață; stomacul să conțină lichid clar și în cantitate suficienta; medicul să proceseze cu grija volumul. Autorul considera că, în scurt timp, noi și semnificative progrese vor fi realizate, printre care vizualizarea volumului total al stomacului.

Cuvinte cheie
stomac, ecografie tridimensională

Autori
Mihu Dan, Mihu Carmen

Examenul Doppler ombilical în sarcina prelungită

Rezumat

Examenul Doppler ombilical permite ameliorarea condițiilor de monitorizare a sarcinii prelungite. Studiul își propune ca și obiective:

- stabilirea unei curbe de referință a evoluției valorilor IR după 40 S.A. și 3 zile.

- evaluarea stării de SFC prin suprapurtare. În acest sens rezultatele evidențiază Se = 75%, Sp = 64,2%, VPP = 47,3%, VPN = 85,7%.

- aprofundarea unor aspecte fiziopatologice și histopatologice ale insuficienței placentare, cauză de SFC .

Realizarea examinării Doppler la începutul perioadei de depășire a termenului permite decelarea feților cu IR patologic, impunând o urmărire particulară clinică și paraclinică a acestei perioade critice de evoluție a sarcinilor.

Cuvinte cheie
examen Doppler ombilical, sarcină prelungită

Autori
Crișan Sorin, Haș Valentin, Iștoc Adrian, Duncea C.

Indicele de presiune sistolică evaluat prin tehnica Doppler continuu- metodologie, valoare și limite

Rezumat

Măsurarea presiunii arteriale sistolice prin tehnica Doppler continuu și calculul indicelui de presiune sistolică permit diagnosticul neinvaziv al prezenței și severității obstrucției, precum și al incompresibilității arterelor periferice. Autorii prezintă succint indicațiile, metodologia de lucru, valorile normale și patologice, avantajele și limitele determinării indicelui de presiune sistolică.

Cuvinte cheie
Doppler continuu, presiune arterială sistolică, indice de presiune sistolică

Autori
Badea Radu, Băciuț Mihaela, Dudea Sorin, Băciuț Gr., Rotaru A.

Investigația ecografică în afecțiunile glandelor salivare

Rezumat

Ecografia constituie o metodă utilă și exactă pentru investigatia părților moi. Autorii prezintă experiența Clinicii Maxilo-Faciale din Cluj în ceea ce privește valoarea și limitele metodei ecografice în afecțiunile inflamatorii și tumorale ale glandelor salivare.

Cuvinte cheie
glande salivare, tumori, ecografie cu rezoluție înaltă, ecografie codificată color

Autori
Dudea Sorin

Progrese tehnice în diagnosticul ultrasonografic

Rezumat

Sunt trecute în revistă principalele achiziții tehnice ale diagnosticului ultrasonografic apărute recent în practica clinică. Noile tehnici ultrasonografice vasculare cuprind angiodinografia, tehnicile power Doppler bi- și tridimensional și ecografia Doppler color tridimensională. Sunt prezentate aspecte tehnice și utilitatea clinică a ecografiei tridimensionale și a microtransductoarelor. Noile modalități de reprezentare a informației ultrasonografice includ elastografia, prelucrarea simultană multicanal a informației, ecografia panoramică și ecografia armonică. Diferitele tehnici de ecografie armonică, în asociere cu substanțele de contrast ultrasonor, promit să schimbe radical înfățișarea ecografiei.

Cuvinte cheie
ultrasonografie, Doppler, tridimensional, armonică

Autori
Badea Radu, Cazacu Mircea, Dejica D.

Stadializarea neoplasmului rectal prin ecografie endocavitară

Rezumat

Autorii evalueaza performantele stadializarii ecografice a neoplasmului rectal, prin aplicarea unei metodologii combinate de investigare - endorectala conventionala (EERC), endorectala efectuata concomitent cu microclisma cu apa, endovaginala si transperineala. Materialul de studiu cuprinde 53 de pacienti cu neoplasm rectal aflat in diferite stadii de evolutie. Performantele EERC au fost: sensibilitate de 0,85 si specificitate de 0,94 pentru diagnosticul de tumora, respectiv sensibilitate de 0,53 si specificitate de 1,00 pentru diagnosticul de adenopatii pararectale. Performantele ecografiei rectale optimizate (ERO) prin alte tehnici si abordari au fost: sensibilitate si specificitate de 0,94 pentru diagnosticul de tumora si, respectiv, sensibilitate de 0,53 si specificitate de 1 pentru diagnosticul adenopatiilor pararectale.Ecografia endorectala este o metoda valoroasa pentru diagnosticul si stadializarea neoplasmului rectal dar este limitata in cazul tumorilor stenozante sau situate la distanta de sfincterul anal ceea ce impune optimizarea sa. La femei, completarea EERC cu ecografia endovaginala (EEV) usureaza investigarea spatiului recto – vaginal. Examinarea endorectala efectuata concomitent cu administrarea unei microclisme cu apa (EERA) permite evaluarea mai precisa a suprafetei si a bazei de implantare a tumorii in timp ce ecografia transperineala (ETP) permite aprecierea extinderii pe verticala a tumorii.

Cuvinte cheie
ecografie, endosonografie, neoplasm rectal, optimizare

Autori
Badea Radu, Branda Horațiu, Popița V., Iancu Cornel, Bălă O.

Ultrasonografia de înaltă rezoluție și computer – tomografia în aprecierea rezecabilității proceselor tumorale ale pancreasului cefalic

Rezumat

Lucrarea de față încearcă să demonstreze prin prezentarea a două cazuri clinice și printr-o discuție eseistică, rolul important pe care imagistica medicală îl are, prin metodele ultrasonografică și computer-tomografică, în circuitul diagnostic, evaluativ și curativ (chirurgical) al pacienților care dezvoltă procese tumorale pancreatice cu localizare cefalică.

Cuvinte cheie
pancreas cefalic tumoral, ultrasonografie, computer, tomografie, chirurgie

© Copyright 2003-2019, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie