Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Medical Ultrasonography » Index » Doppler/3D  
 Comitet editorial
 Arhiva numere de revista
 Index
 

Revista de ultrasonografie

Ficat | Aparat urinar | Tub digestiv | Pancreas | Aparat locomotor | Ecografie interventionala | Ecografie pediatrica | Doppler/3D | Parti moi | Ginecologie | Retroperitoneu

Autori
Dudea Sorin

Artefactul de ambiguitate în ultrasonografia Doppler: cauze și căi de eliminare

Rezumat

Artefactul de ambiguitate a reprezentării sensului de curgere a sângelui în vase reprezintă principala limitare a utilizării tehnicilor Doppler pulsat și color. Lucrarea explică geneza acestui artefact, ilustrează modurile sale de manifestare și trece în revistă tehnicile prin care efectele nedorite ale fenomenului de ambiguitate pot fi reduse sau anulate.

Cuvinte cheie
ecografie, Doppler pulsat, Doppler color, aliasing, ambiguitate

Autori
Dudea Sorin, Ciuce Constantin

Detectarea prin ultrasonografie Doppler color a inversării sensului de curgere a fluxului sanguin în vena epigastrică superficială- un semn indirect de obstrucție a joncțiunii safeno-femurale

Rezumat

Obiective. Determinarea direcției normale a fluxului în vena epigastrică superficială (VES) și evaluarea modificărilor de la acest nivel la pacienții cu obstrucție a joncțiunii safeno-femurale.

Material și metodă. Lotul studiat a constat din 40 de subiecți normali și 56 pacienți cu tromboză venoasă profundă (TVP) care au fost examinați cu ultrasonografie Doppler color. Direcția fluxului în VES a fost înregistrată și comparată cu direcția fluxului în sistemul venos profund învecinat.

Rezultate. La toți subiecții normali, fluxul în VES a fost orientat caudal. La 95% dintre pacienții cu obstrucție completă a joncțiunii safeno-femurale, fluxul în VES a fost orientat cranial. Dintre pacienții cu TVP, flux orientat caudal în VES a fost observat doar la cazurile cu tromboză localizată inferior de nivelul joncțiunii safeno-femurale sau la pacienții cu obstrucție incompletă a joncțiunii. La această ultimă grupă de pacienți, fluxul a avut, în majoritatea cazurilor, orientare bidirecțională.

Concluzie. Fluxul inversat (orientat cranial) în VES este un semn indirect valoros de obstrucție completă a joncțiunii safeno-femurale la pacienții cu TVP.

Cuvinte cheie
ultrasonografie Doppler, vena epigastrică superficială, tromboză venoasă profundă

Autori
Camen Dragoș

Ecografia tridimensională a stomacului normal

Rezumat

Scopul acestui studiu este de a analiza în ce măsură poate să fie vizualizat stomacul prin ecografia 3D. Pe un număr de 28 pacienți fără patologie gastrică s-a putut constata că este posibilă obținerea aspectului 3D pentru diferite părți ale stomacului. Sunt necesare însă câteva condiții pentru o buna examinare: ecograful 3D să permită procesarea în modul suprafață; stomacul să conțină lichid clar și în cantitate suficienta; medicul să proceseze cu grija volumul. Autorul considera că, în scurt timp, noi și semnificative progrese vor fi realizate, printre care vizualizarea volumului total al stomacului.

Cuvinte cheie
stomac, ecografie tridimensională

Autori
Badea Radu, Iștoc Adrian, Tanțău Marcel, Hagiu Claudia, Vasile Tudor A., Seiceanu Andrada, ªuteu Titus

Explorarea colonului și rectului cu ajutorul tehnicii de ultrasonografie tridimensională

Rezumat

Ecografia tridimensională (3D) a tubului digestiv constituie o modalitate de evaluare ecoendoscopică virtuală cu performanțe similare cu cele ale explorării virtuale prin CT sau RMN. După realizarea unei curățiri adecvate a tubului digestiv, prin utilizarea unui echipament cu transductor 3D dedicat, se obțin imagini ecografice interesante și de bună calitate ale suprafeței mucoasei. În acest mod se poate face o analiză a diferitelor afecțiuni digestive, indiferent de natura acestora – inflamatorie sau tumorală. Prin ecografia 3D scade componenta operator dependentă a investigației. În plus, se obține un număr mare de imagini secționale, precum și de volume care pot să fie reevaluate la distanță de momentul achiziției. Explorarea 3D are avantajul obținerii de secțiuni în incidențe care nu sunt posibile prin tehnica bidimensională, precum și cel al transmisiei la distanță prin Internet, în scopul realizării unui consult cu examinatori experți în domeniu (“second opinion”).

Cuvinte cheie
ecografie 2D, ecografie 3D, tub digestiv

Autori
Crișan Sorin, Haș Valentin, Iștoc Adrian, Duncea C.

Indicele de presiune sistolică evaluat prin tehnica Doppler continuu- metodologie, valoare și limite

Rezumat

Măsurarea presiunii arteriale sistolice prin tehnica Doppler continuu și calculul indicelui de presiune sistolică permit diagnosticul neinvaziv al prezenței și severității obstrucției, precum și al incompresibilității arterelor periferice. Autorii prezintă succint indicațiile, metodologia de lucru, valorile normale și patologice, avantajele și limitele determinării indicelui de presiune sistolică.

Cuvinte cheie
Doppler continuu, presiune arterială sistolică, indice de presiune sistolică

Autori
Dudea Sorin, Lucan Mihai, Chiș Liana

Influența factorilor tehnici asupra valorii indicilor de impedanță arterială determinați prin ultrasonografie Doppler în rinichiul transplantat

Rezumat

Obiectiv. Scopul lucrării este acela de a studia influența exercitată de către unii factori tehnici proprii metodei Doppler asupra valorii indicilor de impedanță măsurați prin tehnica Doppler la nivelul patului arterial al rinichilor transplantați.

Material și metodă. Au fost studiați 36 de pacienți (24 bărbați, 12 femei) cu transplant renal. A fost studiată influența pe care o exercită asupra valorilor indicelui de pulsatilitate (IP) și a indicelui de rezistență (IR) modificarea următorilor factori tehnici de examinare: apăsarea cu transductorul, corecția unghiului de abord a vasului, domeniul de viteze al traseului Doppler, dimensiunea eșantionului Doppler și amplitudinea filtrării parietale.

Rezultate. S-a constatat că apăsarea grefonului cu transductorul induce o creștere semnificativă (p< 0,001) a indicilor Doppler de impedanță arterială, iar stabilirea unei valori mari pentru filtrul parietal determină o scădere semnificativă (p< 0,05) a acestor indici. Unghiul de abord al vasului, dimensiunea eșantionului Doppler și domeniul de viteze atribuit curbei Doppler nu influențează în mod semnificativ valorile IP și IR.

Concluzii. Apăsarea excesivă cu transductorul asupra grefonului renal poate induce rezultate fals pozitive de creștere a impedanței arteriale, iar setarea incorectă a filtrului parietal poate masca prezența impedanței crescute. Alți factori tehnici, cum este unghiul de abord al vasului, nu influențează valorile IP și IR. Cunoașterea efectelor exercitate de către factorii tehnici poate conduce la mai corecta utilizare a metodei și la obținerea unor rezultate reproductibile.

Cuvinte cheie
ultrasonografie, Doppler, transplant renal, factori tehnici

Autori
Badea Radu, Chira Olimpia, Pașca Dana

Modificări ale indicilor de rezistență din artera hepatică apreciate prin ultrasonografie duplex-Doppler, la pacienți cu ciroză hepatică

Rezumat

Există puține date referitoare la modificările hemodinamice din artera hepatică la pacienți cu ciroză. Scopul studiului a fost evaluarea indicilor de rezistență arterială hepatică (IP și IR) prin ecografie duplex Doppler la pacienți cu ciroză hepatică, cu și fără varice esofagiene. Indicii de rezistență arterială hepatică au fost semnificativ mai crescuți la pacienții cirotici decât la martori (p = 0,01). La pacienții fără varice esofagiene, valorile IP și IR au fost similare cu cele de la martori. Pacienții cu ciroză hepatică cu varice esofagiene au prezentat valori semnificativ mai crescute decât cei fără varice (p = 0,001). Indicii de rezistență arterială s-au corelat cu mărimea varicelor. Astfel, pacienții cu varice mari (gradul 3), aveau valori semnificativ mai crescute decât cei cu varice mici (p = 0,001). Aprecierea prin ecografie duplex Doppler a indicilor de rezistență ai arterei hepatice poate contribui la evaluarea neinvazivă a hipertensiunii portale.

Cuvinte cheie
indice de rezistență, rezistivitate, pulsatilitate, ciroză

Autori
Dudea Sorin

Progrese tehnice în diagnosticul ultrasonografic

Rezumat

Sunt trecute în revistă principalele achiziții tehnice ale diagnosticului ultrasonografic apărute recent în practica clinică. Noile tehnici ultrasonografice vasculare cuprind angiodinografia, tehnicile power Doppler bi- și tridimensional și ecografia Doppler color tridimensională. Sunt prezentate aspecte tehnice și utilitatea clinică a ecografiei tridimensionale și a microtransductoarelor. Noile modalități de reprezentare a informației ultrasonografice includ elastografia, prelucrarea simultană multicanal a informației, ecografia panoramică și ecografia armonică. Diferitele tehnici de ecografie armonică, în asociere cu substanțele de contrast ultrasonor, promit să schimbe radical înfățișarea ecografiei.

Cuvinte cheie
ultrasonografie, Doppler, tridimensional, armonică

Autori
Băciuț Mihaela, Dudea Sorin, Chiorean Angelica, Pop Cezar

Utilitatea tehnicilor de reprezentare tridimesională a informației ultrasonografice în diagnosticul tumorilor și al leziunilor pseudotumorale

Rezumat

Obiectiv. Lucrarea își propune să evalueze utilitatea relativă a tehnicilor de reprezentare tridimensională a informației ultrasonografice (Eco 3D) în diagnosticul tumorilor și al leziunilor pseudotumorale.

Material și metodă. Au fost analizate retrospectiv seturile de date Eco 3D a 96 pacienți cu tumori și leziuni pseudotumorale. Tumorile studiate au fost localizate în sâni, ochi, scrot, ficat, aparatele digestiv și urinar, țesuturile moi ale membrelor și în torace. Informațiile Eco 3D au fost randate în modurile: suprafață-luminozitate, proiecția intensității minime și a intensității maxime, transparent și angiografie power Doppler. Evaluarea a fost efectuată independent de către doi ecografiști și doi chirurgi. Imaginile tridimensionale au fost comparate cu imaginile ecografice convenționale, bidimensionale, ale acelorași cazuri. Aportul diagnostic suplimentar al Eco 3D față de ecografia convențională a fost evaluat în mod subiectiv de către fiecare examinator pe o scală cuprinsă între 0 și 4.

Rezultate. Ecografiștii au considerat că metoda aduce informații suplimentare la 24-36% dintre cazuri, în timp ce chirurgii au apreciat metoda mai bine, având percepția unei ameliorări diagnostice semnificative la 48-59% din cazuri. Ecoangiografia tridimensională power Doppler oferă imaginea optimă a vascularizației tumorale și a raporturilor spațiale ale vaselor. Randarea suprafețelor este utilă pentru tumorile aflate în contact cu o cavitate lichidiană. Proiecția intensității minime ilustrează în mod optim marile vase intratumorale și ariile de necroză, în timp ce proiecția intensității maxime are utilitate în evaluarea raporturilor tumorii cu oasele și a calcificărilor intratumorale.

Concluzii. Fiecare din modurile de reprezentare a informației Eco 3D are propriile sale indicații în evaluarea tumorilor. Studiul de față sugerează că Eco 3D este percepută a fi extrem de utilă în special de către specialistul nonecografist, căruia îi este oferită o noua perspectivă asupra informației ecografice.

Cuvinte cheie
ultrasonografie, tridimensional, tumori, tehnici de randare

© Copyright 2003-2020, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie