Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Medical Ultrasonography » Index » Aparat urinar  
 Comitet editorial
 Arhiva numere de revista
 Index
 

Revista de ultrasonografie

Ficat | Aparat urinar | Tub digestiv | Pancreas | Aparat locomotor | Ecografie interventionala | Ecografie pediatrica | Doppler/3D | Parti moi | Ginecologie | Retroperitoneu

Autori
Petcu Stelian, Ivan Răzvan

Aspecte ecografice particulare ale ureterocelului

Rezumat

Un lot de 22 de pacienți cu ureterocel a fost investigat prin: ecografie și urografie (întreg lotul), ecografii Doppler color (7 cazuri), uretrografie retrogradă (4 cazuri), cistoscopie (9 cazuri).

Aspectul ecografic al ureterocelului este polimorf, fiind condiționat de etiopatogenia sa și de dinamica ureterală în momentul examinării. Lucrarea prezintă pe lângă aspectul tipic de ureterocel și unele forme particulare cum ar fi: ureterocel prolabat intravezical, ureterocel funcțional sau hipertrofia plicii ureterice. Ureterocelul ectopic cu deschidere în uretră a fost întâlnit numai la copil și a fost însoțit în toate cele 4 cazuri de incontinență urinară. Am întâlnit 4 cazuri de ureterocel asociat cu pielon dublu, în toate cazurile ureterocelul fiind situat pe ureterul care drena porțiunea superioară a rinichiului. Pe lotul studiat am întâlnit și 4 cazuri de ureterocel secundar unor tumori vezicale.

Complicațiile întâlnite au fost: obstrucția de diferite grade, litiaza, suprainfecția.

Pe lângă explorarea ecografică standard (sensibilitate 90% și specificitate 80%), urografie (sensibilitate 75%, specificitate 90%), ecografia Doppler color este foarte utilă în aprecierea dinamicii jetului ureteral. Uretrografia a precizat diagnosticul în ureterocelul ectopic.

Cuvinte cheie
ecografie, ureterocel

Autori
Boșneac Adina, Rizescu M., Vlădescu Ruxandra

Hematurie macroscopică cu cheaguri prin anastomoze spleno-renale rupte într-un caz de CH cu HTP. Tromboza axului spleno-portal în același caz.

Rezumat

Se prezintă observa]ia clinică a unui pacient de 61 ani, femeie, cu ciroză hepatică cu hipertensiune portală care, în evoluția bolii, a prezentat două complicații rare ale acestei afecțiuni: formarea de anastomoze spleno-renale ce au generat, rupându-se, hematurie macroscopică cu cheaguri și trombozarea axului spleno-portal. Ambele complicații au fost depistate ecografic, ajutând astfel clinicianul în explicarea unor simptome apărute brusc (hematurie, ascită rebelă la tratament, diabet).

Cuvinte cheie
anastomoze spleno-renale, tromboză, hipertensiune portală, ecografie

Autori
Dudea Sorin, Lucan Mihai, Chiș Liana

Influența factorilor tehnici asupra valorii indicilor de impedanță arterială determinați prin ultrasonografie Doppler în rinichiul transplantat

Rezumat

Obiectiv. Scopul lucrării este acela de a studia influența exercitată de către unii factori tehnici proprii metodei Doppler asupra valorii indicilor de impedanță măsurați prin tehnica Doppler la nivelul patului arterial al rinichilor transplantați.

Material și metodă. Au fost studiați 36 de pacienți (24 bărbați, 12 femei) cu transplant renal. A fost studiată influența pe care o exercită asupra valorilor indicelui de pulsatilitate (IP) și a indicelui de rezistență (IR) modificarea următorilor factori tehnici de examinare: apăsarea cu transductorul, corecția unghiului de abord a vasului, domeniul de viteze al traseului Doppler, dimensiunea eșantionului Doppler și amplitudinea filtrării parietale.

Rezultate. S-a constatat că apăsarea grefonului cu transductorul induce o creștere semnificativă (p< 0,001) a indicilor Doppler de impedanță arterială, iar stabilirea unei valori mari pentru filtrul parietal determină o scădere semnificativă (p< 0,05) a acestor indici. Unghiul de abord al vasului, dimensiunea eșantionului Doppler și domeniul de viteze atribuit curbei Doppler nu influențează în mod semnificativ valorile IP și IR.

Concluzii. Apăsarea excesivă cu transductorul asupra grefonului renal poate induce rezultate fals pozitive de creștere a impedanței arteriale, iar setarea incorectă a filtrului parietal poate masca prezența impedanței crescute. Alți factori tehnici, cum este unghiul de abord al vasului, nu influențează valorile IP și IR. Cunoașterea efectelor exercitate de către factorii tehnici poate conduce la mai corecta utilizare a metodei și la obținerea unor rezultate reproductibile.

Cuvinte cheie
ultrasonografie, Doppler, transplant renal, factori tehnici

Autori
Spârchez Zeno, Petrică Adriana, Marin Monica, Muti Leon, Bârsan Mircea, Encica Svetlana

Tumoră renală invadantă în vena cavă inferioară și atriul drept -prezentare de caz

Rezumat

Prezentăm observația clinică a unui bărbat în vârstă de 46 ani cu o tumoră renală dreaptă gigantă, cu invazie în vena cavă inferioară, extinzându-se până în atriul drept. Tratamentul chirurgical agresiv (nefrectomie dreaptă, venectomie vena cavă inferioară, trombectomie anterogradă și retrogradă, atriotomie dreaptă, trombectomie atrială sub circulație extracorporeală) a fost unica soluție de ales. Din păcate, bolnavul a decedat după 24 ore prin șoc hemoragic. Particularitățile cazului constau în contrastul între dimensiunile tumorii și absența acuzelor subiective, propagarea tumorii în vena cavă inferioară și atriul drept fără metastazare la distanță. Evaluarea imagistică preoperatorie a corespuns în totalitate cu ceea ce s-a constatat intraoperator.

Cuvinte cheie
tumoră renală, tromboză, chirurgie radicală

© Copyright 2003-2020, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie